Pembersihan Kilang Pemprosessan Makanan untuk Jaminan Makanan Selamat

Publication Date : 07/02/2018


Author(s) :

N.I. Khalid, A.A. Norashikin.


Volume/Issue :
Volume 1
,
Issue 1
(02 - 2018)Abstract :

Ruang kerja pemprosessan makanan mestilah bersih demi menjamin kebersihan dan keselamatan makanan. Terdapat pelbagai teknik pembersihan kilang pemprosessan produk makanan. Teknologi termaju untuk pembersihan yang berkesan dan ekonomi telah lama diguna pakai di industri makanan ternama. Oleh kerana bahan mentah makanan mempunyai sifat yang berbeza maka tiada langkah standard untuk membersih semua kilang makanan dan kajian perlu dijalankan untuk mencari prosedur pembersihan yang optimum. Namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki sebelum teknik pembersihan yang berkesan dapat dilaksanakan di industri kecil (SME) pemprosessan makanan. Kertas ini menerangkan faktor dalam pembersihan yang berkesan dan melaporkan beberapa hasil kajian yang telah dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia.


No. of Downloads :

7